Dịch Cân kinh: Thức thứ hai – Lưỡng kiên hoành đản

Động tác – tư thế.

–  Án chưởng hành khí ( án tay, khí lưu thông), tiếp theo thức thứ nhất, hai bàn tay từ hợp rời nhau, úp xuống tới bụng, rồi đưa ra sau lưng (H3), đồng thời ý-khí theo bàn tay trầm đơn điền.

– Lưỡng tý hoành đản ( hai tay ngang vai), hai tay từ từ đưa lên ngang vai, hai bàn tay hướng lên trời, mắt khép lại, dùng ý dẫn khí phân ra hai vai, bàn tay. Mắt từ từ mở ra. Lưỡi từ nóc vọng hạ xuống. Ý khí trên đầu, hông, đùi buông lỏng. Giữ tư thức càng lâu càng tốt.(H4)

Hiệu năng.

– Tráng yêu, kiên thận (làm cho lưng mạnh lên, giữ thận chắc chắn.)
– Xả hung lý khí ( làm cho lồng ngực mở ra, giữ khí điều hòa).

Chủ trị

– Trị chứng yếu thắt lưng,
– Bảo vệ thận,
– Trị chứng uất kết lồng ngực (thần kinh),
– Giữ toàn thể xương sống khi bị yếu (sau khi bệnh, tuổi già).